Dé Financiële Coach

Bij Jennes Financial Coaching kun je niet terecht voor een adviseur. In plaats daarvan nemen wij de rol van coach aan. In onze ogen een wezenlijk verschil.

Een coach is een persoonlijke begeleider. Hij is erop gericht oplossingen te bieden of doelen te bereiken door kennis en ervaring, gevraagd of ongevraagd, beschikbaar te stellen. Een adviseur is erop gericht op aanvraag een aanbeveling van een specifiek product of specifieke dienst te doen bij een bepaalde maatschappij.

In het coaching principe is het product of de dienst slechts het middel om iets te bereiken of op te lossen. De coach kenmerkt zich door een één-op-één relatie op basis van gelijkwaardigheid en continuïteit. Hij blijft betrokken, blijft (bij)sturen en blijft oplossingen bieden. Adviseren is slechts een onderdeel van coachen.


Bij Jennes Financial Coaching staat de mens altijd centraal. Dé Hypotheekcoach, dé Verzekeringscoach, dé Leencoach en de Spaarcoach staan altijd klaar voor jou!

Onze coaches

Wim Jennes

046 458 00 42

Aisha Jansen

046 458 00 42