Dé Hypotheekcoach

Dé Hypotheekcoach

Een eigen huis is het belangrijkste bezit voor veel mensen. Leven, geluk, veiligheid, welvaart en welzijn schreeuwen om een eigen plekje onder de zon. Vaak is dan een hypotheek nodig.

De Hypotheekcoach is de vertrouwenspersoon bij uitstek die kan helpen bij het ingewikkelde proces om een passende woonlening te kiezen, te regelen en te onderhouden.

Wat is het verschil tussen een hypotheekadviseur en een hypotheekcoach?

De hypotheekadviseur neemt als startpunt de woning en beveelt een maatschappij aan voor de hypotheek. De hypotheekadviseur van een bank vergelijkt zelfs niet eens, want het is natuurlijk de lening van die bank. Daarmee is de dienstverlening van de hypotheekadviseur klaar.

Hoe anders gaat de Hypotheekcoach te werk. In persoonlijke gesprekken wordt alle tijd genomen om de wensen en behoeften goed te begrijpen. Het startpunt is de woonbehoefte. Daar begint de Hypotheekcoach al mee te denken. Hij zet al zijn kennis en ervaring actief in, stuurt voortdurend bij en neemt regie in het bemiddelingsproces. De Hypotheekcoach blijft aanspreekbaar, markeert belangrijke momenten in het leven en houdt contact.

Maak een afspraak met de Hypotheekcoach.

Onze Hypotheekcoach is Wim Jennes. Dé vertrouwenspersoon voor starters, doorstromers, oversluiters en senioren; één brok ervaring, kennis, een rustpunt en vooral: een gelijkwaardige gesprekspartner.

De starter

Een starter op de huizenmarkt is vaak jong en onervaren in de financiële wereld. Hij of zij zoekt een eigen ‘plekje onder de zon’ - soms voorafgegaan door een periode van huur - om zelfstandig te gaan wonen. De woning is dan het ankerpunt, waar uiteraard en terecht de aandacht naar uitgaat. Maar het is juist de hypotheek die evenzo veel aandacht verdient.

De ervaring leert dat het juist de jonge starters zijn die vragen om advies, hulp en begeleiding, terwijl zij nu net zo vaardig zijn in de digitale wereld van informatievoorziening op internet. Het persoonlijk contact met een deskundige heeft toch de voorkeur boven een website.

De Hypotheekcoach van Jennes Financial Coaching biedt dan uitkomst. Het motto voor de starter is: voorbereiden, voorbereiden, voorbereiden. Zodra de woonbehoefte of woonwens ontstaat – en niet pas als een woning in beeld komt – is het zinvol om een gratis ticket te reserveren voor het Hypotheek Theater en een afspraak te maken met de JFC Hypotheekcoach.

De doorstromer

De doorstromer is een huizenbezitter, die een nieuwe woning wil kopen en daarvoor ook weer een hypotheek nodig heeft. De oude woning wordt verkocht. Het lijkt eenvoudig, maar het tegendeel is waar.


Vraagstukken van fiscale aard, zoals welke wetgevingen zijn van toepassing of van chronologische aard, zoals wordt eerst gekocht en daarna verkocht of andersom en wordt met winst of met verlies verkocht, maken het hypotheekproces voor doorstromers buitengewoon complex. De ‘doe-het-zelver’ zal weldra vastlopen in de bureaucratie en regelgeving.


De Hypotheekcoach van Jennes Financial Coaching zal al zijn ervaring en kennis inzetten om de hypotheekverstrekking soepel te laten verlopen en alle stress wegnemen. Het gaat de coach dan niet alleen om het proces, maar ook om de voortdurende informatievoorziening naar de doorstromer en de volledige ontzorging. Alle aandacht van de doorstromer kan dan uitgaan naar de nieuwe woning. Maak daarom een afspraak met de  JFC Hypotheekcoach.

De senior

Voor de huizenbezitter van iets oudere leeftijd is het financieren van een nieuwe woning een zeer specifieke vraagstuk. De senior maakt een omgekeerde levensfase door. Hij wil vaak wat kleiner gaan wonen en verkoopt de woning vaak met overwaarde, de kinderen zijn de deur uit, het inkomen wordt dikwijls iets lager in de pensioenleeftijd, de mobiliteit neemt af en de woning moet levensloopbestendig gemaakt worden.


De reguliere normen van de hypotheekverstrekkers schieten nu tekort en deskundigheid en onderbouwing is nodig om voor specifieke situaties ook specifieke oplossingen te bedenken. Vaak vermoeden senioren dat zij te oud zijn voor een nieuwe hypotheek en maken zich zorgen of de woonwens voor de oude dag wel gerealiseerd kan worden.

De Hypotheekcoach van Jennes Financial Coaching biedt de oplossing. Hij kent de uitzonderingen en de wijze waarop de hypotheekverstrekkers maatwerk kunnen leveren. Maak daarom een afspraak met de  JFC Hypotheekcoach.

De oversluiter

De rente daalt en daalt steeds verder, terwijl jouw rente nog jaren lang vast staat tegen een veel hoger tarief. Wat nu te doen? De aflossingsvrije hypotheek moet toch afgelost worden en er is geen voorziening voor getroffen. Wat nu te doen? De fiscale wetgeving wijzigt, waardoor de hypotheek niet meer passend is. Wat nu te doen?


De Hypotheekcoach analyseert het probleem en zoekt naar oplossingen en kansen. De effecten van de aanpassingen worden berekend en de kosten worden in kaart gebracht, terwijl de terugverdientermijn de oversluiting moet onderbouwen.


Maar oversluiten zal niet altijd tot resultaat leiden. De Hypotheekcoach kan alle voor- en nadelen op een rij zetten en kan ook adviseren om niet tot oversluiten over te gaan als het niet profijtelijk is of de doelstelling niet zal worden bereikt. Laat het in ieder geval uitrekenen, temeer omdat de JFC Hypotheekcoach deze berekening gratis uitvoert. Maak daarom gerust een afspraak.